Advokatsku kancelariju je osnovala Marina M. Mlađenović, advokat u Beogradu. Rođena u Zvorniku, 09.10.1986. godine, iz mesta Kravica – Republika Srpska (BiH). Nakon završetka srednje ekonomske škole – smer carinski tehničar, u Gimnaziji i SSS „Petar Kočić“ Zvornik,  upisuje Pravni fakultet na Palama – Odeljenje u Bijeljini – opšti smer, Univerzitet u Ističnom Sarajevu.

Fakultet završava 2011. godine, zatim upisuje master studije na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu – modul poslovno pravo – podmodul prava privrednih društava, gde stiče zvanje master pravnika. Master rad piše na temu „Uslovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela sa gledišta privrednog prava“, gde pažljivo obrađuje jednu tema koja će da doživi ekspanziju u bliskoj budućnosti.

Nakon završenih osnovnih i master studija obavlja pripravničku vežbu u advokatskoj kancelariji, gde je stekla veliko iskustvo u oblasti  krivičnog, građanskog (porodičnog, naslednog, obligacionog, stvarnog, izvršnog), radnog, upravnog i privrednog prava.

Posle položenog pravosudnog ispita, polaže advokatski ispit, te dana 30.05.2018. godine zvanično postaje advokat, advokatske komore Beograda.

U međuvremenu, završava obuku za medijatora (posrednika), te se upisuje u registar medijatora – posrednika dana 03.10.2019. godine, kod Minstarstva pravde Republike Srbije.

Advokat Marina M. Mlađenović poseduje sertifikate i licence o posebnom znanju iz oblasti prava deteta i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, te može da postupa u svim fazama postupka protiv punoletnih i maloletnih učinilaca krivičnih dela.

Advokat i medijator Marina M. Mlađenović je bila učesnica seminara i raznih obuka u zemlji i inostranstvu, kao što su:

– „Ljudska prava i slobode“ – Helsinški odbor za ljudska prava

– „Pravna i poslovna etika“ – Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu

-„Facijalne ekspresije emocija i razotkrivanje laganja“ – Udruženje kriminalističkih profajlera – CPA i dr.

Jezici: srpski – maternji, engleski, nemački (početni).

Advokatska i medijatorska kancelarija Marina M. Mlađenović je osnovana na principima profesionalne odgovornosti, lojalnosti, kvaliteta, znanja i međusobnom poštovanju sa klijentima.

Ono što izdvaja princip rada Advokatske kancelarije Mlađenović počiva na dva stuba: konstatnoj posvećenosti inovacijama u advokaturi i stalnoj dostupnosti klijentima. Neprekidno radimo na izgradnji i unapređenju pravnih usluga uz istinsko interesovanje i razumevanje delatnosti kojom se klijenti bave. Svakom predmetu poklanjamo najviši stepen pažnje, uz nastojanje uspostavljanja dugoročne saradnje.