Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće, neutralno i nepristrasno lice posrednik – medijator pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

Specifičnost medijacije kao dobrovoljnog, neformalnog, izuzetno brzog i jeftinijeg postupka je u tome da tokom postupka strane zadržavaju potpunu kontrolu i u njemu niko umesto njih samih ne može doneti odluku o načinu rešavanja njihovog spornog odnosa, te ukoliko do sporazuma dođe, zaključuju ga u zajedničkom interesu.

Uloga medijatora se upravo ogleda u tome da isti pomaže stranama da utvrde svoje interese u odnosu sa drugom stranom i postignu sporazum. Sporazum može imati snagu izvršne isprave, a medijator i punomoćnici strana mogu učestovati u njegovoj pisanoj izradi. U poređenju sa redovnim troškovima sudskog postupka, u zavisnosti od vrednosti spora jeftinija je od 35 do 60%.

Postupak medijacije je neformalan postupak i prilagođen je interesima stranaka. Izjave i svoje prijedloge u postupku medijacije za rješenje spora strane daju neformalno, a zapisnik se ne vodi. Same strane odlučuju o tome što će se raspravljati u postupku medijacije, kao i o onome što će se dogovoriti.

U advokatskoj i medijatorskoj kancelariji Marina. M. Mlađenović, posvećeni smo pružanju ispravnog zakonskog rešenja koje će služiti najboljim interesima naših klijenata. U mnogim slučajevima posredovanje donosi se odluka kojom mogu biti zadovoljne sve strane.

Medijacija omogućava stranama u sporu da do pravde dođu u razumnom roku jer spor koji bi u redovnoj sudskoj proceduri trajao nekoliko godina, putem medijacije se rješava u roku od nekoliko sati. Medijacije mogu pokrenuti stranke u pravnom sporu pre ili posle podnošenja predmeta pred sud.

Prednosti medijacije su:

  • Brzina – medijacijom se sporovi najčešće rešavaju u roku od jednog dana
  • Trošak – naknada koja se isplaćuje medijatoru predstavlja daleko manju novčanu svotu od one koja se izdvaja za  finansiranje često dugih sudskih postupaka
  • Poverljivost – medijacija je strogo poverljiv postupak, medijator ne može da svedoči na sudu o sadržaju medijacije.
  • Fleksibilnost – stranke imaju potpunu slobodu da sa medijatorom pronađu odgovarajući način za produktivan rad.
  • Ravnopravnost – u medijaciji nema osuđivanja niti okrivljavanja za konkretne probleme.
  • Kontrola – strane u svakom trenutku imaju potpunu kontrolu nad tokom i ishodom spora, dok se sudski postupak kreće po striktno utvrđenim pravilima, a presudu je nemoguće predvideti.
  • Win-Win situacija – rešenje je uvek prihvatljivo za obe strane, dok u sudskoj parnici jedna strana obavezno gubi.

Zakon o medijaciji, propisuje da medijator može da bude sudija, advokat i drugi istaknuti stručnjak koji ispunjava određene uslove, u skladu sa evrposkim standardima.

Advokat Marina M. Mlađenović je sertifikovani posrednik, sa znanjem koje pomaže klijentima u posredovanju u pravnim sporovima. Za stranke koje su spremne da rade zajedno, posredovanje može pomoći u ublažavanju finansijskog i emocionalnog stresa. Ako ste umešani u bilo koju vrstu pravnih sporova, obratite se advokatu za posredovanje Marini M. Mlađenović da biste saznali da li je posredovanje možda za Vas, jer razgovor je rešenje.