Građansko pravo

Građansko pravo

Advokatksa kancelarija Marina M. Mlađenović pruža pravne usluge u oblasti građanskog prava, a  koje usluge se ogledaju u davanju usmeni i pismenih pravnih saveta iz oblasti obligacionog, stvarnog, naslednog, porodičnog, izvršnog prava, prava intelekt...

Read More
Privredno pravo

Privredno pravo

Kompanijsko i privredno pravo su kompleksne, multidisciplinarne oblasti, što može predstavljati veliki izazov, kako za učesnike na tržištu, tako i za stručnjake iz oblasti prava. Kancelarija Mlađenović sa saradnicima spremna je da pruži savet u svim ...

Read More
Radno pravo

Radno pravo

Imati dobru strategiju upravljanja ljudskim resursima, adekvatne ugovore i interna pravila i procedure, neki su od osnovnih preduslova za uspešno poslovanje. Novi uslovi poslovanja i napredak tehnologije uneli su novu dimenziju u radne odnose i njiho...

Read More